Via DR Penge

Det var 13 kunder i Nordeas internationale afdeling på Vesterport i det centrale København, som var skyld i, at Nordea den 12. juni fik ransaget sit hovedkontor i Ørestaden på grund af mistanke om overtrædelser af hvidvaskreglerne.

Det fremgår af ransagningskendelsen fra Københavns Byret, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

I kendelsen står, at Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bedre kendt som Bagmandspolitiet, ikke var tilfredse med de dokumenter, som banken havde udleveret, efter der var åbnet en sag om hvidvask i banken.

– Retten lægger til grund, at Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i alt fald ikke fuldstændigt har fået udleveret fysiske og elektronisk lagrede dokumenter (…), står der i kendelse.

– Retten finder, at der er bestemte grunde til at antage, at de nævnte oplysninger kan tjene som bevis i sagen, og at ransagning derfor er af væsentlig betydning for efterforskningen, står der videre.

Politianmeldt af Finanstilsynet

Vesterport-afdelingens internationale afdeling lukkede i 2014, men afdelingen mistænkes af dansk politi for at være blevet brugt til at vaske penge hvide.

I kendelsen kan man også læse, at dansk politi i retten fremlagde en analyse af 13 selskaber, som var bankens kunder.

Og det er med udgangspunkt i den analyse, at banken ‘med rimelig grund er mistænkt for at have tilsidesat sin forpligtelse i henhold til hvidvaskloven,’ står der i ransagningskendelsen.READ ALSO  COVID-19, public procurement regimes, and trade policy