Via CEPOS

CEPOS analyse om effekten på familietyper af Løkkes skattepolitik gennemført siden valget i 2015. En LO-familie opnår en skattelettelse på 12.000 kr. årligt, mens en direktørfamilie får en fremgang på 25.000 kr.

”Siden valget i 2015 har Løkke gennemført skattelettelser for ca. 16 mia. kr. (efter tilbageløb og adfærd). Skattelettelserne har i høj grad været målrettet personer i arbejde.  En LO-familie med to børn og en VW-Golf opnår en årlig gevinst på 12.000 kr. Uden bil opnår LO-familien en skattelettelse på 9.000 kr. En HK-familie med en Peugeot 208 får en fremgang på 7.700 kr. En direktørfamilie med en Audi A6 får knap 25.000 kr. ekstra ud af reformerne, mens en funktionærfamilie med en VW-Passat får 20.000 kr. ekstra til rådighed,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

”Målt i forhold til familiernes disponible indkomst (dvs. efter skat), er indkomstfremgangen omtrent den samme for alle fire parfamilier i beskæftigelse (på 2,3-3 pct.). Dvs. skattelettelserne har haft en omtrent neutral effekt på uligheden mellem de 4 parfamilier i beskæftigelse,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

”Personer på overførselsindkomst har oplevet mindre skattelettelser, da Løkkes lettelser har været målrettet personer i job. Et pensionistpar og kontanthjælpspar opnår en lettelse i størrelsesordenen 3.000 kr. årligt,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

”Der er indregnet effekter af de tre nedsættelser af registreringsafgiften, pensionsfradrag, jobfradrag, afskaffelse af PSO’en, lavere NOx-afgift, permanent BoligJob-ordning,  bortfald af skat på  fri telefon, afskaffelsen af licensen mv.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

”I et historisk perspektiv er der gennemført pænt store skattelettelser under Løkke. Men skattelettelserne har kun øget beskæftigelsen med ca. 4.000 personer. Det skyldes, at der er lagt vægt på lettelser med begrænset beskæftigelseseffekt. For de 16 mia. kr., der er gennemført skattelettelser for, kunne man alternativt have fået en flad marginalskat på 40 pct. Det ville øge beskæftigelsen med ca. 16.000 personer,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.

READ ALSO  A New Tool to Summarize Local Market Conditions, and an Application to the South African Local Market