Via Beskæftigelsesministeriet

Folketinget behandler tirsdag tre beslutningsforslag. Et om højere dagpengesats de første to måneder, et om Lissabontraktaten og et om afklaringsgaranti til borgere i kontanthjælpssystemet.

Der er tre beslutningsforslag på programmet i Folketinget tirsdag, den 9. april.

Beslutningsforslag B 99
Med forslaget ønsker SF at forhøje dagpengesatsen med 25 procent i de første to måneder med ledighed for personer, der har været i beskæftigelse i mindst fire ud af de forudgående fem år. Derudover lægges der med forslaget op til at halvere a-kassekontingentet for dagpengemodtagere under 25 år uden uddannelse.

Læs om B 99 på ft.dk

Beslutningsforslag B 106
Med forslaget pålægger Dansk Folkeparti regeringen at arbejde for at indføre en arbejdsmarkedsprotokol til Lissabontraktaten. Formålet er at sikre arbejdstagernes rettigheder på lige niveau med EU’s regler om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Ved en konflikt mellem rettigheder skal faglige og sociale rettigheder have forrang for de økonomiske rettigheder.

Læs om B 106 på ft.dk

Beslutningsforslag B 139
Enhedslisten vil med beslutningsforslaget give alle i kontanthjælpssystemet en afklaringsgaranti på 12 måneder. Afklaringsgarantien betyder, at kommunen inden for 12 måneder – i særlige tilfælde højst 24 måneder – skal have afklaret, om borgeren skal visiteres til ordinær beskæftigelse, uddannelse, revalidering, ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Læs om B 139 på ft.dkREAD ALSO  IMF Executive Board Completes the Second Review Under the Policy Coordination Instrument for Cabo Verde